Overblijf en opvang

Overblijven (tussenschoolse opvang):
De coördinatie van het overblijven is in handen van KinderOpvang Katwijk (KOK). Ouders van kinderen die moeten overblijven, sluiten hiervoor een contract af met KOK. Alle betalingen gaan via automatische incasso. De financiële afhandeling is in handen van KOK. Doorgeven dat een kind moet overblijven gaat via de overblijfcoördinator. Overblijven is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur. Wij verzoeken de ouders vriendelijk geen snoep mee te geven (voor in de pauzes en/of het overblijven). Als u fruit meegeeft, is het prettig als dat schoongemaakt wordt meegegeven in folie of een plastic bakje.
 
Buitenschoolse opvang:
De Sjaloomschool biedt met medewerking van Kinderopvang Katwijk (KOK) voorschoolse en naschoolse opvang aan. Helaas heeft KOK vanwege bezuinigingen moeten besluiten om de kinderen van de Sjaloomschool voor de voor- en naschoolse opvang niet als voorheen in de aula van de Sjaloomschool op te vangen maar bij de Marnixschool of op de Duinroos, locatie Zanderij. Er is dus wél buitenschoolse opvang mogelijk maar niet op de Sjaloomschool zelf. KOK maakt hier met ouders van de Sjaloomschool goede afspraken over. Heeft u interesse in voor- en naschoolse opvang voor uw kind(eren), neem dan contact op met KinderOpvang Katwijk (KOK):
KinderOpvang Katwijk
De Krom 101
2221 KK Katwijk
Klantenservice: 071-4097535
Hoofdkantoor: 071-4088994
Uw kind aanmelden voor opvang doet u  via onderstaande website:
https://kok.kindplanner.nl/#/registration/introduction

 

Powered by BasisOnline