Stichting Prohles

Sinds 1 januari 2018 maakt de Sjaloomschool deel uit van Stichting Prohles. Dit is een nieuwe stichting die is onstaan na de fusie van de stichting PCOK en de HSK.

De naam Prohles staat voor: Protestants-christelijk en Hervormd basisonderwijs Katwijk.
Deze betekenissen speelden mee bij de keuze van deze naam:

- Proles is het Latijnse woord voor kind, en daar draait het allemaal om in onze stichting.
- Prohles (met de h) verwijst dus naar het kind en naar het vanuit de PROtestantse en Hervormde  traditie, LES geven.

Natuurlijk is les geven  een vereenvoudiging van de werkelijkheid in het onderwijs, maar deze term past wel in de omgang met kinderen;
Daarnaast is het een positief klinkende naam: PRO… ‘we staan er voor en we zijn er betrokken bij’.

Zo willen we ook uniek zijn en blijven binnen de Katwijkse gemeenschap. Stichting Prohles staat er goed voor. Samen gaan we vol vertrouwen op God en onder Zijn leiding de toekomst in”.De scholen van Stichting Prohles:

Mr. J.J.L. van der Brugghenschool                                                                                               
Christelijke Opleidingsschool
Farelschool                                                                                                                                                     
Duinroos locatie Zanderij
Duinroos locatie Otto Baron
Gaspard de Colignyschool
Groen van Prinstererschool
Marnixschool
Oranjeschool
Prins Willem-Alexanderschool
Rehobothschool
Ds. R.P.A. Rutgersschool
Sjaloomschool
Willem van Veenschool
                                                                                                                                                                                                                                                   

Powered by BasisOnline