Ouderbijdrage

Om  diverse activiteiten zoals onder andere Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, het eindfeest, de aanschaf van nieuwe boeken, projecten enzovoorts te kunnen bekostigen, hebben wij uw financiële steun hard nodig. Daarom vraagt de OCC een vrijwillige bijdrage van ouders. De school krijgt voor deze activiteiten namelijk  geen extra vergoeding van het Rijk. Hoewel de bijdrage een vrijwillig karakter heeft, dient hier te worden opgemerkt dat de school, samen met de oudercommissie die de middelen beheert, zonder dat geld niets extra’s voor de kinderen kan doen. De ouderbijdrage komt volledig ten goede aan uw eigen kind(eren). Om tot een eerlijke uitgave van de gelden van de ouderbijdrage te komen is door de oudercommissie, de medezeggenschapsraad en school besloten dat de oudercommissie aan ouders die de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald, zal vragen om een vergoeding voor de zaken en/of activiteiten die betaald worden/ werden uit de ouderbijdrage

Als u wilt bijdragen,  maar de kosten leveren voor u bepaalde problemen op, dan is het mogelijk om - in overleg met de oudercommissie of de directie - een speciale regeling te treffen. U kunt dan contact opnemen met de penningmeester van de oudercommissie of met de directeur.


 

Powered by BasisOnline