Protocollen

Op een basisschool zijn ontelbaar veel protocollen. Een protocol opvang leerlingen, foto en film, lief en leed, internetgebruik, toelating rugzak, schoolwisseling, veiligheid, klassenouders enz. 

Hieronder vindt u het anti-pestprotocol.

Pestprotocol.pdf