Overblijf en opvang

Overblijf en opvang

Op de Sjaloomschool hanteren we een verkortlespauzerooster. Onze leerlingen blijven van 8.30 uur tot 14.45 uur op school. De overblijf (tussenschoolse opvang) wordt door een vrijwilliger gecoördineerd in samenwerking met een pedagogisch medewerker en overblijfmoeders. De buitenschoolse opvang voor de Sjaloomschool zal door verschillende aanbieders in Katwijk worden verzorgd.