Overblijf en opvang

Overblijf en opvang

De overblijf (tussenschoolse opvang) zal door een pedagogisch medewerker worden gecoördineerd in samenwerking met vrijwilligers en de buitenschoolse opvang voor de Sjaloomschool zal door verschillende aanbieders in Katwijk worden verzorgd. Nieuw is in 2021 het aanbod van Bambino Kinderopvang op de locatie Sjaloomschool.  Er worden elke dag leuke en uitdagende activiteiten aangeboden, passend bij de leeftijd en interesses van de kinderen.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u uw kind(eren) laten overblijven op school. Voor meer informatie kunt u een speciaal deel van onze website hiervoor raadplegen. Houd hiervoor het laatste nieuws in de gaten.