Centrale Eindtoets

We zijn er trots op dat de uitslag van de eindtoetsen telkens hoger uitvielen dan het landelijk gemiddelde voor onze schoolgroep. De eindtoets meet wat leerlingen van groep 8 kennen en kunnen op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden. De gemiddelde score is een indicatie of er goed is gekeken naar en aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dat zegt wel iets over de kwaliteit van het gegeven onderwijs door de school.
De publicatie van het RTL-onderzoek laat zien dat onze school het heel goed doet. Onze school heeft een score gekregen van 7.9. De Sjaloomschool staat hiermee nu op plaats twee van de basisscholen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Bovendien zijn wij erg constant gebleken:

2015: 7,8
2016: 7,7
2017: 7,9
2018: 8,3

Ook in 2018 scoorde onze groep 8 weer boven het landelijk gemiddelde met een score 216,2. In het najaar verschijnt de nieuwe scholentest. 

Meer weten over hoe de Sjaloomschool scoort in de scholentest? 
https://www.bright.nl/scholentest2019?dnaId=13ID00Sinds 2017 maken wij gebruik van de eindtoets Route 8. Dit is een adaptieve toets. ROUTE 8 test via de computer een aantal verplichte onderdelen: leesvaardigheid, woordenschat, taalverzorging, begrippenlijst, getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Daarnaast zijn er een drietal optionele onderdelen: kijk- en luistervaardigheid, de pilot dictee en het persoonlijke functioneren (werkhouding en zelfconcept)

https://route8.nl/