Ouder Contact Commissie

De oudercontactcommissie (OCC) is een enthousiaste groep ouders die zich ten doel stellen om in samenwerking met het team de ontwikkeling van de school te bevorderen.  De OCC is op veel gebieden actief. De kinderen beschouwen allerlei festiviteiten zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis,  Pasen, schoolreisjes als hoogtepunten in een schooljaar. Daarom werkt de OCC aan deze activiteiten mee, hetzij financieel dan wel organisatorisch.

Onze OCC:
- Probeert ouders te interesseren voor de bezigheden op school
- Tracht de ouderparticipatie te bevorderen
- Helpt mee met het organiseren van festiviteiten
- Beheert de vrijwillige ouderbijdrage
- Zorgt voor een gezellige sfeer in de school. 


De OCC bestaat uit:
Anja van Rooijen (leerkracht groep 1/2)
Jenny Homan (leerkracht groep 1/2 en groep 3)
Jeanet Lindhout (moeder van Lisa, groep 7), penningmeester 
Nandina de Mooy (moeder van Fay, groep 5 en Fem, groep 7) 
Arenda Onderwater (moeder van Eline, groep 1/2 en Gijs, groep 6)
Neline Remelzwaal (moeder Soufyen, groep 5 en Rayan, groep 7)

Als ouders meer willen weten of bereid zijn op een of andere manier te helpen, kunnen zij contact opnemen met een van de leden van de OCC.