Passend onderwijs

Het onderwijs biedt een zo breed mogelijke vorming, die de leerlingen in staat stelt hun capaciteiten optimaal te ontwikkelen. De leerlingen moeten toegerust worden met nieuwsgierigheid, creativiteit en betrokkenheid, op basis van saamhorigheid en zingeving.
 
De basisschool ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen en neemt daarvoor specifieke taken op zich. Een groot aantal uren van de dag is het kind bij ons op school en vertrouwt u ons uw kind toe. Een goed contact tussen ouders en school is daarom van groot belang.
Wij streven ernaar om kinderen toe te rusten met kennis en vaardigheden, zodat zij later als zelfstandige, kritische, sociaal en creatief denkende mensen hun eigen weg in de multiculturele samenleving kunnen zoeken.
Op school besteden we niet alleen aandacht aan de verstandelijke ontwikkeling van kinderen, maar ook aan de lichamelijke, creatieve en sociaal-emotionele. Het is de bedoeling dat er een goed evenwicht ontstaat tussen al deze ontwikkelingen , waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.
 
Binnen onze school accepteren we dat kinderen verschillen. Leraren willen tegemoet komen aan deze verschillen door kinderen onderwijs te geven wat betreft vorm, inhoud en timing, het beste bij hun mogelijkheden en behoeften aansluit. Dat betekent niet dat wij individueel onderwijs geven. Maar wel dat het onderwijs zodanig wordt aangepast dat ieder kind in staat gesteld wordt om te leren en zich te ontwikkelen (passend onderwijs). Daarbij erkennen we dat een kind pas in staat is om te leren als voldaan wordt aan de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie.
 
Wij vinden het belangrijk dat wij een school zijn :
  • waar kinderen zich geborgen en veilig voelen
  • waar kinderen van en met elkaar leren
  • waar kinderen gestimuleerd worden tot presteren naar eigen vermogen
  • waar kinderen gevormd worden in zelfstandigheid
  • waar wij handelen vanuit christelijke normen en waarden
  • waar passend onderwijs wordt geboden
  • waar ouders zich betrokken bij voelen;
  • waar de kwaliteit van het onderwijs optimaal is waar de leraren zich volledig inzetten.