Ouderbijdrage

Om  diverse activiteiten zoals onder andere Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, het eindfeest, de aanschaf van nieuwe boeken, projecten enzovoorts te kunnen bekostigen, hebben wij uw financiële steun hard nodig. Daarom vraagt de OCC een vrijwillige bijdrage van ouders. De school krijgt voor deze activiteiten namelijk  geen extra vergoeding van het Rijk. Hoewel de bijdrage een vrijwillig karakter heeft, dient hier te worden opgemerkt dat de school, samen met de oudercommissie die de middelen beheert, zonder dat geld niets extra's voor de kinderen kan doen. De ouderbijdrage komt volledig ten goede aan uw eigen kind(eren). Voor de bijdrage van het overblijven vragen we voor de onderbouw €30,- per jaar en midden-bovenbouw €40,- per jaar. De gecombineerde bedragen van diversen én het overblijven brengen we tegelijk bij u in rekening. Gespreid betalen is mogelijk. 

Als u wilt bijdragen,  maar de kosten leveren voor u bepaalde problemen op, dan is het mogelijk om - in overleg met de directie - een speciale regeling te treffen. U kunt dan contact opnemen met de penningmeester van de oudercommissie of met de directeur. Alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een betaallink via onze Parro app. 

Penningmeester OCC: Jeanet Lindhout (moeder van Lisa, groep 7)