Taalexpertise

Bibliotheek op school

Taalexpertise op de Sjaloomschool is voor ons van groot belang. We hebben een aantal specialisten binnen ons team die aangesteld zijn als leescoördinatoren. Bij ons op school is lezen een belevenis. De ontwikkeling van taal staat op de Sjaloomschool hoog in het vaandel. 

Bibliotheek op school (dBos)   

Wist u dat de Sjaloomschool over een bibliotheek beschikt? In de school staat een aantrekkelijke collectie voor alle leerlingen. Bibliotheek Katwijk zorgt ervoor dat de collectie regelmatig wordt aangevuld met de nieuwste boeken. De leerlingen hebben allemaal een eigen pasje waarmee ze wekelijks een boek kunnen lenen. De uitlening wordt voornamelijk door ouders verzorgd.

Leesplezier staat voorop!

We werken samen met Bibliotheek Katwijk om het leesplezier en de leesmotivatie van de leerlingen te verhogen. Wie meer leest wordt beter in taal.

Vrij lezen en voorlezen heeft een bewezen positief effect op de taalontwikkeling van kinderen.

Veel lezen:

● Verhoogt de leesvaardigheid en het taalgevoel

● Zorgt voor uitbreiding van de woordenschat

● Prikkelt de fantasie en het inlevingsvermogen

Allemaal goede redenen om lekker veel (voor) te lezen, op school maar ook thuis!

Via schoolwise kunnen leerlingen boeken reserveren en zoeken naar (betrouwbare) informatie. Handig voor een presentatie en/of werkstuk! https://probiblio2.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=dbos;vestnr=5970 

Vanuit Bibliotheek Katwijk ondersteunt Sandra van Rijn (svanrijn@bibliotheekkatwijk.nl) de Bibliotheek op school. Samen met de leescoördinatoren van school, Juf Dionne en Juf Anja begeleiden zij het team van de Sjaloomschool. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht.