Onderwijs en ICT

Toekomstgericht onderwijs

Op de Sjaloomschool staat onderwijs niet stil. Samen met actieve ouders bouwen wij elke dag aan mooi en goed onderwijs. Onze betàkant blijft soms wat onderbelicht, maar door de komende jaren na te denken over de invulling hiervan zien wij groeimogelijkheden.
Op de Sjaloomschool staat onderwijs niet stil. Samen met actieve ouders bouwen wij elke dag aan mooi en goed onderwijs. Onze betàkant blijft soms wat onderbelicht, maar door de komende jaren na te denken over de invulling hiervan zien wij groeimogelijkheden. 

Meegroeien
Moderne innovatieve technologie toepassen in het bedrijfsleven en hierin een vertaalslag maken voor onze leerlingen is van groot belang in ons huidig onderwijsaanbod. Wij zien kansen voor bedrijven om mee te denken aan de voorkant van de inrichting van ons onderwijs. Helemaal als het gaat om innovatie op technologisch gebied. Een aantal teamvertegenwoordigers van de school denken komend schooljaar na over de verdere invulling hiervan.