Onderwijs 7 - 12 jaar

In het hoofdgebouw is er een breed onderwijsaanbod georganiseerd aan onze 'multi-age' klassen. Kinderen krijgen les op maat en worden individueel gevolgd op het gebied van rekenen, taal en spelling in ons leerlingvolgsysteem Snappet en Mijn omgeving online (MOO). Onze leerlingen werken met toezicht van leerkrachten op digitale apparaten. Een leerkracht kan meekijken en op afstand ook hybride vormen van onderwijs aanbieden. Elk leerjaar heeft een schrijfmethode waardoor de motorische ontwikkeling van schrijven voortdurend wordt gestimuleerd.
In groep 3 en 4 leren de kinderen lezen en schrijven. Leerlingen maken op een speelse manier kennis met ICT en (reken)onderwijs. Spelling wordt veelal geoefend op Chromebooks is goed georganiseerd met een overgang van ontwikkelingsgericht onderwijs (groep 1-2) naar een klassikaal frontaal lesaanbod. 

In groep 5 en 6 maken kinderen kennis met bewegingsonderwijs in de klas. De Sjaloomschool is een gezonde school waarbij leerkrachten binnen het lesaanbod kiezen voor Snappet en het volgen, begeleiden en coachen van leerlingen op individuele leerdoelen. 

In groep 7 en 8 treffen we de finishing touch. Leerlingen krijgen meer instructie op maat en ontwikkelen zichzelf op basis van soms individuele leertrajecten. Door middel van goed gestructureerd onderwijs werken we samen met ouders aan de goede overgang naar het Voortgezet onderwijs. Maar natuurlijk niet voordat het basisonderwijs op een leuke manier is afgerond! De musical, kamp en het afscheid van de basisschool zijn absolute hoogtepunten in het laatste jaar bij ons op school. Daarna volgt er een nieuw weg namelijk de middelbare school. Onze leerkrachten van de hogere jaren trekken dit laatste stukje met ouders samen. Een belangrijke route!