ProTech - ConnectTech

Al vroeg na de oprichting van de school in 1971 diende er zich een mogelijkheid aan om een extra lokaal te realiseren. De computertechnologie ontwikkelde zich begin jaren 80 en later in de jaren 90 ontplooide zich dit nog veel meer.

Op dit moment wordt het lokaal opnieuw ingericht voor alle scholen van Prohles. Het lokaal kan worden gebruik als een 'living lab' voor de kinderen van de basisschool. De doelen op basis van de Digitale Geletterdheid worden voor leerlingen op niveau aangeboden. Gerichte lespakketten kunnen vanaf (voorjaar) schooljaar 2021-2022 worden gevolg. 

Doelstelling: connectiviteit bevorderen en techniek stimuleren bij leerlingen in het basisonderwijs. 
Zie hier het ontwerp van het prachtige lokaal (ontworpen door Heutink)

Living lab Sjaloomschool