Talent

  • Op school is het erg belangrijk om jezelf te kunnen zijn en expressieve vaardigheden te ontplooien en ontdekken. Daarom organiseren wij jaarlijks ons 'open podium' voor de leerlingen van de Sjaloomschool. Talentvolle acts worden uitgevoerd. 
  • In groep 8 besteden we veel tijd aan de musical, waarbij zingen, dans en acteren samen komt. Er wordt ook een beroep gedaan op de creativiteit van de kinderen als het gaat om decorontwerp. 
  • In schooljaar 2022-2023 wordt er een experiment opgezet om op vrijdagmiddag carrousellessen te organiseren. Thema's als muziek, beweging, robotica en creatieve vormgeving geven een waardevolle invulling. Instellingen als het Welzijnskwartier, de Muziekschool, ouders en externen worden benaderd om een jaar lang groep 5 t/m 8 te voorzien van 'andere' vaardigheden.